Strona główna » Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.serwis-bram.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.serwis-bram.pl jest własnością i jest prowadzony przez firmę:

"MP-GÓRA" Górajek Marcin

ul.Jasna 1/3

05-804 Pruszków

NIP: 534-206-42-01

REGON: 141937571

tel: 0-693-74-83-77

email: sklep@serwis-bram.pl

działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

3. Adres do korespondencji:

"MP-GÓRA" Górajek Marcin

ul.Jasna 1/3

05-804 Pruszków

4. Zakup w sklepie internetowym www.serwis-bram.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie trzeba potwierdzić złożenie zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub emailowego potwierdzenia zamówienia.

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma MP-GÓRA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

9. Firma MP-GÓRA zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.serwis-bram.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto), ale nie uwzględniają kosztów wysyłki zamówienia.

11. Firma MP-GÓRA wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

12. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby publikowane dane techniczne i zdjęcia produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne dane techniczne i właściwości produktu podane przez producenta.

13. Zawarte na stronie www.serwis-bram.pl informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia umieszczone przy opisach produktów są umieszczone w celach poglądowych i mogą nie odzwierciedlać dokładnego wyglądu produktu.

14. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu internetowego www.serwis-bram.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

15. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, obowiązują na terenie Polski przez okres minimum jednego roku. Gwarancja ta w żadnym wypadku nie wyłącza ani nie ogranicza przysługujących Klientom praw wyartykułowanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.

16. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie Górajek Marcin "MP-GÓRA" oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

17. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie z formularzem zamówienia.

18. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, Zamawiający ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

19. W przypadku odstąpienia od umowy kupna bądź reklamacji towaru klient zobowiązany jest pisemnie powiadomić sprzedającego o zamiarze zwrotu towaru na adres mailowy sklep@serwis-bram.pl. Towar zwracany musi być w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Przesyłka winna zawierać dowód zakupu i pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy kupna –sprzedaży.

20. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

21. Zwrot kwoty za zwrócony towar nastąpi do 14 dni od dostarczenia przesyłki. Zwrot za towar zostanie zwrócony kupującemu przelewem bankowym na wskazane przez kupującego w formularzu zwrotu konto.
Koszty przesyłki,oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.

22. Towary odebrane osobiście w siedzibie firmy nie podlegają zwrotowi.

23. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

24. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.serwis-bram.pl. Przy zamówieniu potwierdzasz znajomość i wyrażasz zgodę na postanowienia regulaminu.

25. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu. Dane przekazane podczas składania zamówienia służą tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia, umożliwiają Klientowi korzystanie ze sklepu oraz w celach ewentualnych reklamacji lub ułatwienia składania zamówień w przyszłości.

26. Sklep internetowy www.serwis-bram.pl może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich.

27. Firma Górajek Marcin "MP-GÓRA" nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od właściciela serwisu www.serwis-bram.pl. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia właściciel www.serwis-bram.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

 

III. Polityka prywatności firmy

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Górajek Marcin "MP-GÓRA" informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Górajek Marcin „MP-GÓRA” z siedzibą przy ulicy Jasna 1/3 05-804 Pruszków NIP:5342064201 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Jasna 1/3 05-804 Pruszków lub e-mail: rodo@serwis-bram.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez MP-GÓRA polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl